Gbak

Gbak.exe je nástroj na vytváranie záloh databáz používaných pod serverom Firebird a ich obnovu. Ide o program pre príkazový riadok. Nie je súčasťou samotnej inštalácie systému ABRA Gen, ale je dodávaný spoločne s databázovým serverom Firebird.