Profiler

Abra Profiler je profilovací nástroj, ktorý je schopný merať čas niektorých vybraných metód.