ScriptDebugger.exe

Defaultne dodávaný exe súbor. Tento nástroj umožňuje ladiť balíčky skriptov, krokovať ich chod, zastavovať na bodoch zastavenia (breakpoints), zisťovať zanorenie vyvolávania (callstack), vyhodnocovať výrazy, zachytávať ladiace hlásenia, zisťovať a meniť hodnoty lokálnych premenných skriptov a pod.