DBExport.exe

Defaultne dodávaný exe súbor, ktorý nájdete v adresári, v ktorom je umiestnená vlastná inštalácia ABRA Gen. Ide o servisný nástroj, ktorý slúži na export dát vybraného spojenia do súboru.