DBOperations.exe

Defaultne dodávaný exe súbor. Servisný nástroj, ktorý dokáže načítať súbor UpdateDB.DBO, alebo CreateDB.DBO a v prehľadnej forme zobraziť jednotlivé operácie, viď inkrementálny update. Využijete predovšetkým v rámci riešenia prípadných problémov pri realizácii update.