DBTool.exe

Defaultne dodávaný exe súbor. Ide o nástroj určený na prehliadanie databázy.