DefsComp.exe - Porovnanie zmien medzi verziami

Defaultne dodávaný *.exe súbor. Ide o nástroj určený na zobrazenie a porovnávanie zmien medzi jednotlivými verziami ABRA Gen, a to hlavne v skriptovaní (prípadne DynSQL). Je určený predovšetkým servisným konzultantom servisnej siete výrobcu a správcom systému. Princípom zisťovania rozdielov je porovnanie dvoch definičných *.adc súborov, z nich každý je vygenerovaný pre určitú verziu systému. Viď tiež Verzovanie, deprecated prvky, definičné súbory.

Nástroj je riešený formou sprievodcu a obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Nasleduje popis jednotlivých krokov: