Editor definícií editačných zoznamov

Slúži na tvorbu definícií editačných zoznamov pre pohodlné hromadné zadávanie hodnôt do viacerých záznamov naraz. Definície je pomocou neho možné pridávať, upravovať, mazať a ručne vyberať z existujúcich definícií. V ďalšom texte nájdete: