Editor definícií podmienok def. formulárov

Slúži na tvorbu definícií podmienok pre automatický výber def. formulárov. Definície je pomocou neho možné pridávať, upravovať, mazať, nastavovať ako východiskové a ručne vyberať z existujúcich definícií. V ďalšom texte nájdete: