Editor parametrov spustenia

Nástroj, pomocou ktorého môžete nadefinovať tzv. parametre spustenia (predtým tzv. pomenované skripty). Ďalej nájdete popísané tieto témy: