Editor stĺpcov (Editor definícií stĺpcov)

Slúži na nadefinovanie obsahu a vzhľadu zoznamov zobrazovaných v rôznych záložkách jednotlivých agend (tzn. definície zobrazenia stĺpcov, ich poradia atď.). V ďalšom texte nájdete: