Editor výrazov

Nástroj, pomocou ktorého môžete nadefinovať výrazové položky v účtovných predkontáciách, v paneloch definovateľných údajov alebo výrazové položky v tlačových zostavách a. i. Slúži na jednoduchšiu konštrukciu výrazov s ohľadom na správnosť syntaxe atď. Ďalej nájdete popísané tieto témy: