Editor zobrazovaných údajov (Editor definícií)

Slúži na nadefinovanie obsahu a vzhľadu Panela definovateľných údajov zoznamu alebo Panela definovateľných údajov detailu, ktoré si môžete nechať zobrazovať v záložkach Zoznam resp. Detail vo väčšine agend. V ďalšom texte nájdete: