NXD.exe, definičný súbor, definičné užívateľské skripty

Od v.10.02 vrátane už nástroj NXD.exe nie je k dispozícii. Do v.10.01 vrát. slúžil na vytvorenie definičného súboru (NXD) pre vytváranie užívateľských entít v databáze ABRA Gen, čo predstavuje jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.