Parametre spustenia (predtým Pomenované skripty)

Parametre spustenia (predtým tzv. Pomenované skripty) sú definície bežných ABRA výrazov (Expressions), ktoré majú priradené určité meno. Sú definované v rámci definícií tlač. zostáv či definovateľných exportov. Jedná sa v zásade o nejaký výraz, ktorý sa v rámci spracovania výstupu vyhodnotí a vráti nejaký výsledok. Výsledkom môže byť napr. meno súboru, meno tlačovej zostavy, ale napr. aj adresa firmy použitej v hlavičke tlačeného dokladu, e-mailová adresa, na ktorú má byť výstup zadaný a pod. Príslušný výsledok sa použije pri spracovaní konkrétneho tlačového výstupu: