Prihlasovací dialóg pri chránených nástrojoch

Po spustení niektorého z chránených nástrojov program najskôr skontroluje, či pre danú inštaláciu už bolo zadané bezpečnostné heslo. Heslo je spoločné pre všetky chránené nástroje a zadáva sa vždy po novej inštalácii resp. po inštalácii update. Pokiaľ heslo zatiaľ v danej inštalácii nebolo zadané v rámci spustenia niektorého z chránených nástrojov, program na túto skutočnosť upozorní a ponúkne možnosť ho zadať.

Zadanie hesla nie je povinné, ale v každom prípade ho odporúčame využívať. Môžete tak predísť nežiaducim manipuláciám napr. zo strany neznalej osoby, ktoré môžu mať pre váš systém aj značne deštruktívne následky.

Heslo zadávajte s uvážením. Zadáva sa pre každú inštaláciu zvlášť (tzn. po každej novej inštalácii, resp. update). Nie je predmetom zálohy.

Pokiaľ už bezpečnostné heslo na spustenie nástrojov bolo v rámci danej inštalácie definované, systém najskôr vyzve k jeho zadaniu. Tzn. zobrazí sa prihlasovací dialóg, kde užívateľ musí heslo zadať. Zadané heslo sa z dôvodu bezpečnosti zobrazuje iba hviezdičkami:

Funkčné tlačidlo OK - Po stlačení OK sa overuje správnosť zadaného hesla, ak heslo nebolo zadané správne, program umožní prihlásiť sa opakovane správne, pokiaľ nie je heslo ani potom zadané správne, program sa ukončí

Funkčné tlačidlo Storno - Po stlačení Storno sa program ukončí.

Funkčné tlačidlo Zmena hesla - Súčasťou prihlasovacieho dialógu je aj možnosť zmeny vlastného hesla. Po stlačení tlačidla Zmena hesla zadáte pôvodné heslo a heslo nové, ktoré sa pre kontrolu zadáva dvakrát. Ak niektorý údaj nebol zadaný správne, program vás upozorní a v platnosti zostane pôvodné heslo. Ak bolo všetko zadané správne, po uložení už program akceptuje nové heslo.

Ďalšie zadanie hesla sa bude požadovať, pokiaľ budete chcieť z chráneného nástroja (klientskej aplikácie) vytvoriť spojenie do databázy, ktorej databázové spojenie je uzamknuté. V tomto prípade bude potrebné zadať Heslo zámku.

Medzi nástroje chránené bezpečnostným heslom patrí napr.:

Pri väčšine nástrojov je možné na príkazovom riadku bezpečnostné heslo preposlať, čo sa hodí napr. do príkazových dávok. A to nasledovne:

  • DBAdmin -s Heslo
  • StorageExplorer, DynSQLEditor: -sHeslo alebo /sHeslo
  • Scr: vždy ako štvrtý parameter

Väčšina z nástrojov má nejakú internú nápovedu (obvykle stačí spustiť s parametrom -?, Scr spustiť bez parametrov).

Pokiaľ sa nástroje spustia v dávkovom režime (tzn. s nejakým parametrom) ale bez zadania hesla a heslo nebolo doteraz zadané alebo je prázdne, varovanie týkajúce sa prázdneho hesla sa neobjaví.