Logovanie chodu aplikácie

Všetky súčasti systému ABRA Gen obsahujú logovací subsystém, ktorý umožňuje podrobné logovanie činnosti aplikácie do súboru. Logovanie používa typicky technik dodávateľa systému pri problémoch s aplikáciou, pri hľadaní riešenia pre optimalizáciu dotazov a pod. Logovanie môže použiť aj skúsený užívateľ, avšak v tomto prípade odporúčame, aby svoje kroky konzultoval s dodávateľom systému. Konfigurácia logovania sa vykonáva pomocou súboru NEXUS.CFG v sekcii logovania. V stanovenom intervale (východisková hodnota je 1 minúta) aplikácia číta tento súbor a zmeny v parametroch logovania okamžite aplikuje, preto je možné logovanie zapínať a vypínať aj za behu aplikácií.

Vzhľadom na to, že zapnuté logovanie má negatívny vplyv na výkon aplikácií, odporúčame v produkčnom systéme pri plnej záťaži logovanie zapínať len na nevyhnutne potrebnú dobu.

V sekcii logovania súboru Nexus.cfg sú o .i. k dispozícii parametre Enabled pre povolenie/zakázanie daného druhu logovania, Level pre nastavenie úrovne logovania, LogDirectory pre nastavenie adresára na ukladanie logovacieho súboru, nastavenie, či logovať do súboru či do pamäti aplikačného servera a mnoho ďalších: