Konfiguračný súbor Nexus.cfg - oddiely a parametre

Súbor NEXUS.CFG slúži na základnú konfiguráciu systému. Vytvára sa automaticky počas inštalácie a má štruktúru bežného INI súboru s niekoľkými sekciami. Typicky obsahuje sekcie [Client] a [Server]. Môže ale mať aj množstvo ďalších sekcií.

Ďalej je uvedený zoznam jednotlivých sekcií a popis vybraných konfiguračných parametrov súboru NEXUS.CFG.