Vybrané parametre spojenia na databázu

Ako už bolo povedané v základnej charakteristike systému, dáta sú spravované relačnou transakčnou SQL databázou (databázový server FireBird resp. ORACLE, MSSQL podľa produktu ABRA Gen). Databázu špecifikuje spojenie na databázu (connection). Pre správu spojenia na databázu je určený nástroj DBAdmin.exe. V ňom si môžete definovať svoje spojenia na databázy a ich parametre. Ďalej je uvedený výber parametrov spojenia podstatných pre inštaláciu.

Pokiaľ máte jednoduchú inštaláciu s jedným spojením a nepožadujete žiadne špecifiká, nemusíte sa parametrami zaoberať. V rámci inštalácie sa v repository vytvorí spojenie na databázu automaticky s defaultnými hodnotami parametrov.