Parametre spustenia systému

Popis niektorých vybraných parametrov, s ktorými môže byť systém ABRA Gen spustený z príkazového riadka. Pre zobrazenie ďalších parametrov použite parameter help.

Pokiaľ sa systému ABRA Gen spustí s neexistujúcim parametrom či s parametrom zapísaným v nesprávnej syntaxi, systém na chybný parameter nereaguje a spustí sa, ako keby nebol vôbec zadaný.