Technická dokumentácia

Tu nájdete informácie technického charakteru, ako je napr. popis konfiguračného súboru Nexus.cfg, logovanie, informácia k databázovému serveru, ku komunikácii so systémom ABRA Gen zovňajšku, v tomto prípade cez otvorené rozhranie AbraOLE či cez Web API a i.

 

Dále jsou k dispozici následující rozhraní: