AbraOLE

Otevřené rozhraní AbraOLE umožňuje komunikaci ABRA Gen s jinými SW prostřednictvím zdokumentovaného objektového modelu s využitím OLE technologií. Zde jsou uvedeny obecné informace k provozu AbraOLE a dále popis tříd, typů a vybraných metod, včetně řady příkladů.