Vytvorenie novej firmy - nové spojenie - kroky sprievodcu

V nasledujúcom texte uvedieme, aké kroky táto agenda s charakterom sprievodcu obsahuje a ako pomocou nej vytvoríte databázové spojenie pre novú firmu: