Obnova dát - kroky sprievodcu

V nasledujúcom texte uvedieme, aké kroky táto agenda s charakterom sprievodcu obsahuje a ako pomocou nej vykonáte obnovu dát:

1.krok - Príprava pre obnovu dát

V prvom kroku zadáte konfiguračné parametre pre obnovu:

Názov Popis
Súbor obnovy

Súbor, z ktorého chcete dáta obnoviť. Ide vlastne o súbor zálohy dát (súbory *.abf).

Ako bolo povedané v kap. Zálohovanie a obnovy dát, obnova vykonávaná týmto spôsobom obnovuje vždy a len do databázy toho istého mena a umiestnenia, ako má databáza, v ktorej aktuálne pracujete (príznak "Zmazať databázu pred spustením sa pri danom spojení automaticky nastaví na Áno"). Z toho vyplýva, že v rámci obnovy dát týmto spôsobom o vašu súčasnú databázu (a dáta v nej) prídete. Pokiaľ to tak nechcete, je potrebné vykonať obnovu do iného spojenia. Viac viď kap. Zálohovanie a obnovy dát.

Súbor zálohy *.ABF odporúčame obnovovať do rovnakej verzie databázového servera. V opačnom prípade môžu byť niektoré obnovy dát komplikované. Môže sa napr. stať, že obnova dát nebude možná do nejakej novšej verzie databázového servera, ktorý v danej dobe ešte nebude systémom ABRA Gen podporovaný. Preto vždy konzultujte kompatibilitu databázových serverov uvedenú v kap. Databázový server.

V prípade obnovy dát, ktorá bola vytvorená na verzii databázového servera Firebird nižšej, ako je verzia 3, do verzie Firebird 3 postupujte podľa odporúčaní Obnova databázy do verzie databázového servera Firebird 3.

2.krok - Informácie o zálohe

V tomto kroku sa pre kontrolu zobrazia informácie k vybranej zálohe. Dôkladne si skontrolujte, či ide skutočne o tú zálohu, z ktorej chcete obnoviť!

3.krok - Príprava pre obnovu dát - Kontrolná otázka

Kontrolná otázka, či si skutočne želáte obnovu dát zo zadaného súboru vykonať s tým, že súčasná databáza bude zmazaná! Viac viď vyššie.

4. krok - Príprava pre obnovu dát - Dokončenie

Vykoná ukončenie prípravy na obnovu dát. Týmto je vaša inštalácia pripravená na obnovu dát zo zadaného súboru zálohy, príp. vrátane vytvorenia užívateľsky definovaných objektov databázy podľa definičného súboru. Samotná fyzická obnova dát prebehne pri znovuspustení systému (konkrétny sled akcií, ktoré sa pri obnove vykonávajú, viď popis v kap. Zálohovanie a obnovy dát).

Po obnove dát je spojenie automaticky nastavené ako testovacie. Pokud není obnova dat zamýšlena pro testovací účely, doporučujeme tento parametr přepnout na Ne.