Roly

Zoznam rolí nadefinovaných v systéme ABRA Gen.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace či Projektové řízení při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Administrace či Projektové řízení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.