Nastavenie klienta - popis

V nasledujúcom texte uvedieme, ktoré nastavenia je možné prostredníctvom tejto agendy vykonať.

Po spustení agendy sa objaví dialógové modálne oknoVo Windows sa takto nazýva okno, ktoré keď je vyvolané, na obrazovke "zatieni" všetky ostatné okná a nie je možné ho odsunúť do pozadia bez toho, aby sa s ním užívateľ priamo "vysporiadal" (tzn. stlačil OK, zrušiť, atď.). Typicky sa vyskytuje v prípadoch hlásení o chybách systému, interaktívnych dialógoch a pod. Opakom je nemodálne okno., kde môžete začiarknuť nasledujúce voľby:

  • Umiestniť ikonu ABRA Gen na plochu - umiestni na plochu vášho klientskeho počítača ikonu na spúšťanie príslušnej ABRA Gen (Typicky práve zo servera. Umiestnenie ikony na plochu v prípade lokálnej (nesieťovej) inštalácie si môžete zvoliť už v rámci inštalácie.).
  • Inštalovať otvorené rozhranie - vykoná spustenie AbraOLE, ktorý vykonáva registráciu príslušných COM objektov otvoreného rozhrania, čo je nutná podmienka pre zdarné prevádzkovanie Otvoreného rozhrania z vašej klientskej stanice.
  • Inštalovať otvorené rozhranie - dll knižnicu - Registruje do systému AbraOLELib.dll, čo je nutná podmienka pre úspešné prevádzkovanie Otvoreného rozhrania cez dll knižnicu z vašej klientskej stanice.
  • Prepojenie na Excel/Open Office Calc - vykoná registráciu knižnice NxServ.dll do registrov vášho klientskeho počítača, čo je nutná podmienka pre zdarné spúšťanie Účtovných výkazov z vašej klientskej stanice. Podrobne viď kapitolu Účtovné výkazy - vecný obsah - OLE Automation server pre účtovné výkazy NxServ.dll.

    Správnost propojení (registrace, shodnost cest) se před spuštěním výkazů kontroluje a to s ohledem na nastavení parametru Kontrolovat shodnost cest Propojení na Excel / OpenOffice Calc se spouštěcím adresářem ABRA ve Firemních údajích.

  • Inštalovať MSXML6 - vykoná inštaláciu Microsoft XML Core Services príslušnej verzie v prípade, že by v počítači nebolo doposiaľ nainštalované. Microsoft XML parser je potrebný pre správne zobrazenie dokumentov vo formáte ISDOC. Inštalačné súbory msxml6.msi (msxml6_SDK.msi) sú pri inštalácii ABRA Gen umiestnené v ceste inštalácie v podzložke ..\Ext.

Na registráciu AbraOLELib.dll sa vyvoláva externý program regsvr32.exe, takže po zrealizovaní registrácie je nutné potvrdiť hlásenie o úspešnej registrácii, ktoré generuje regsvr32. (Regsvr32.exe nie je súčasťou inštalácie ABRA Gen, ide o súbor OS Windows.)

Nastavení klienta doporučujeme provést vždy znovu po každém Update systému ABRA Gen. Více viz Opětovná registrace klienta v kap. Update systému ABRA Gen.

Na počítači s OS Windows, pri ktorých sa pre podobné akcie vyžadujú administrátorské oprávnenia, je potrebné mať pre úspešné vykonanie danej akcie požadované oprávnenia. Pro zdárnou registraci je třeba spustit ABRA Gen funkcí "Spustit jako Správce". ABRA Gen rozpoznává, zda běží na OS Windows 7 či vyšším a vyžaduje přechod do režimu Administrátora, aby mohla registraci bezchybně dokončit.