Testovanie

Táto agenda je prístupná iba užívateľom, ktorí majú pridelené privilégium Supervisor.

Tuto "agendu" lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Nástroje přizpůsobení při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Administrace, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda má špeciálny vzhľad. Ide o aplikáciu DUnit: Xtreme Unit Testing for Delphi (šírenú pod slobodnou licenciou). Predpripravené definície slúžia napr. na testovanie DynSQL. Mal by napomôcť napr. k jednoduchšiemu prechodu z databázy Firebird/InterBase na Oracle, respektíve k prechodu medzi verziami všeobecne. Tento nástroj je určený v prvom rade vývojárom, prípadne servisným konzultantom servisnej siete výrobcu a správcom systému a nie je lokalizovaný do češtiny. Podrobný popis nápovědy viz oficiální stránky této aplikace DInit - Xtreme testing for Delphi.

Podľa nastavenia vývojár (pri bežnej inštalácii nie je k dispozícii) či bežný užívateľ sú k dispozícii rôzne druhy testov. Tieto testy sú pripravené výrobcom a nie je možné ich doplňovať.

Stručný popis k niektorým vybraným užívateľským testom (na testovanie užívateľských definícií):

TNxUserTestDynSQLs

 • TestPrepare - testuje (pokúsi sa vykonať prepare) všetky užívateľské definície DynSQL s použitím všetkých definovaných položiek (fields).
 • TestKeys - testuje (pokúsi sa vykonať prepare) všetky užívateľské definície DynSQL s použitím všetkých kľúčov.
 • TestSingleConditions - testuje (pokúsi sa vykonať prepare) všetky užívateľské definície DynSQL s použitím všetkých jednoduchých (single) podmienok.
 • TestListConditions - testuje (pokúsi sa vykonať prepare) všetky užívateľské definície DynSQL s použitím všetkých zoznamových (list) podmienok.
 • TestSpecialConditions - testuje (pokúsi sa vykonať prepare) všetky užívateľské definície DynSQL s použitím všetkých špeciálnych podmienok.
 • TestUsedCLSIDs - testuje, či všetky užívateľské definície DynSQL používajú odkazy na existujúce business objekty.
 • TestUniqueConditionIDs - testuje, či každá užívateľská definícia DynSQL má unikátne identifikátory podmienok.
 • TestUniqueDatasetNames - testuje, či každá užívateľská definícia DynSQL má unikátne identifikátory tabuliek/datasetov.
 • TestUniqueKeyIDs - testuje, či každá užívateľská definícia DynSQL má unikátne identifikátory kľúčov.
 • TestUniqueFieldNames - testuje, či každá užívateľská definícia DynSQL má unikátne názvy položiek.

TNxUserTestReports

 • TestTrueTypeFonts - testuje, či užívateľské reporty obsahujú iba TrueType fonty.
 • Procedure TestFields - testuje, či užívateľské reporty obsahujú iba odkazy na položky (fields), ktoré sú definované v príslušnej definícii DynSQL.

  Tento test vykonáva iba kontrolu položiek (fields) na tzv 1.úrovni. Nekontroluje správnosť výrazov napr. pre rozvinuté položky (fields) pomocou vlastností business objektov.