Vecný obsah - Administrácia

V této kapitole naleznete výklad následujících témat, které se týkají agend skupiny Administrace, je-li nastaveno Uspořádání klasické v okně pro spouštění agend ABRA Gen, viz úvodní kap.: