Všeobecná problematika rolí

Kromě seznamu oprávněných uživatelů, systém umožňuje definovat tzv. Role a Skupiny rolí. Role jsou v systému velmi důležité. Majú niekoľko možností využitia a pre ďalšiu prácu v systéme je dôležité si ich používanie vopred dobre rozmyslieť a vhodne navrhnúť s ohľadom na veľkosť a štruktúru vlastnej firmy a s ohľadom na to, na čo všetko budete chcieť roly využívať.