Naplánované úlohy a autoserver

V rámci systému ABRA Gen je k dispozícii možnosť spúšťať niektoré úlohy automaticky bez ďalšieho zásahu užívateľa. Keďže využitie sa premieta do rôznych oblastí systému ABRA Gen, v tejto kapitole vysvetlíme všeobecný princíp a z ďalších častí helpu sa sem budeme odkazovať, prípadne využitie upresníme práve pre danú oblasť. Ďalej nájdete: