Práva k objektom všeobecne

Kromě vybraných akcí (chráněných privilegii) a kromě funkcí (chráněných právy k funkcím) lze v systému přístupovými právy chránit přístup k některým vybraným objektů, potažmo záznamům, které je obsahují. Zde objasníme, co jsou chráněné objekty, a co znamená význam práv Zobrazit a Použít chráněný objekt, příp. jiných práv k objektům, dále úskalí s přidáváním a mazáním chráněných objektů a vztah práv Zobrazit/Použít objekt k právům k funkcím agendy daného objektu.

Práva k objektom sa užívateľom nastavujú prostredníctvom rolí alebo skupín rolí. Tzn. práva k objektom sa nastavujú v záložke Práva k objektom v agende rolí alebo skupín rolí, pričom danému užívateľovi sú priradené jemu zodpovedajúce roly, resp. skupiny rolí, z ktorých kombinácie sú potom pre užívateľa vyhodnotené tzv. efektívne práva k objektom. Způsoby, jak konkrétně lze nastavovat hodnoty jednotlivých práv k objektům pro uživatele, jsou uvedeny v kap.Role - záložka Práva k objektům. Rovnaký postup platí aj pre nastavovanie hodnôt práv pre Skupiny rolí.

V případě, že má uživatel efektivní privilegium Supervisor, přebíjí toto privilegium všechna ostatní privilegia a veškerá nastavení práv k objektům a funkcím - tedy takový uživatel má neomezená práva, tj. má přístupné všechny existující objekty a funkce a má povoleny všechny akce chráněné ostatními privilegii.

Okrem štandardných prístupových práv popísaných v tejto kapitole a nastavovaných v agendách Roly a Skupiny rolí sa môže v systéme vyskytnúť ešte dopĺňajúca možnosť nastavenia ďalších oprávnení priamo v rámci nejakého špecializovaného modulu. Např. oprávnění Vidět/Upravit ke konkrétním dokumentům, viz Dokumenty versus přístupová práva. nebo nastavení různých oprávnění pro Obsluhující v rámci Maloobchodního prodeje apod.