Privilégia všeobecne

Okrem funkcií (chránených právami k funkciám) a okrem vybraných objektov (chránených právami k objektom) je možné v systéme chrániť priebeh niektorých špeciálnych akcií resp. použitie niektorých vybraných agend, a to priradením tzv. privilégií. Privilégiá povoľujú danému užívateľovi prístup k špeciálnym akciám, ako je napr. obnova či zálohovanie dát.

Privilégiá sa užívateľom nastavujú prostredníctvom rolí alebo skupín rolí. Tzn. privilégiá sa nastavujú v záložke Privilégiá v agende rolí alebo skupín rolí, pričom danému užívateľovi sú priradené jemu prislúchajúce roly, resp. skupiny rolí, z ktorých kombinácie sú potom pre užívateľa vyhodnotené tzv. efektívne privilégiá.

Význam jednotlivých privilégií: