Stavy databázového spojenia

Aby systém založený na databázovom SQL serveri (viď Technológia spracovania dát) mohol pracovať, musí mať nastavené spojenie (tzv. "connection") na databázu, ktorá obsahuje dáta, s ktorými má pracovať. Takýchto spojení môže existovať v niektorých prípadoch i niekoľko (predovšetkým pri používaní multiverzie). Instalační program ABRA Gen zakládá jedno spojení automaticky v rámci instalace systému, tudíž běžný uživatel, který neprovozuje multiverzi systému, se tím nemusí vůbec zabývat. Na administráciu spojení v ABRA Gen slúži nástroj DBAdmin.

Každé spojení se nachází v nějakém stavu. Stav spojení buď systém nastavuje automaticky, pokud uživatel v rámci systému ABRA provedl uživatelsky takové akce, které vedou na změnu stavu spojení, anebo jej lze nastavit ručně pomocí nástroje DBAdmin. V akom stave sa dané spojenie aktuálne nachádza, je vidieť jednak v nástroji DBAdmin a jednak pri prihlasovaní užívateľa do systému v dialógu pre výber spojenia na databázu. (Ako bolo spomenuté v popise tohoto dialógu, dialóg pre výber spojenia sa nezobrazuje len v prípade, že v inštalácii existuje iba jedno spojenie a to je v stave OK, keďže v takom prípade je jeho zobrazenie zbytočné). Vo všetkých ostatných prípadoch sa dialóg vyvolá. Užívateľovi je tak vždy indikované, že pripojením k danému spojeniu môže s ohľadom na stav spojenia dôjsť k zmenám súčasnej databázy, ktoré môžu byť i nevratné. Napr. pri zmene stavu spojenia v nástroji DBAdmin zo stavu OK na Obnova by došlo k zlikvidovaniu súčasnej databázy (bola by nahradená novou toho istého mena, do ktorej by sa obnovili dáta zo zálohy).

Možné stavy spojení na databázi podle toho, jaké operace uživatel vykonal nebo chce vykonat:

Úprava jedného z viacerých spojení:

Procesy vytvorenia databázy, obnova dát a dátový update začínajú až po výbere konkrétneho spojenia. To umožňuje napr. obnovovať databázu jedného spojenia a pritom neobmedziť spustenie programu užívateľom, ktorí chcú pracovať v spojení inom.

Ak napr. užívatelia majú spojenie "Produkčné" a ďalšie spojenie "Testovacie", môžu aktualizovať testovacie dáta z ostrých dát bez odstávky systému Produkčného spojenia.