Zálohovanie a obnova dát

Sú tu uvedené súhrnné informácie o zálohovaní a obnove dát, pretože v systéme je ich možné realizovať viacerými spôsobmi, ale s podobnými pravidlami.