Všeobecné pracovné pozície

Zoznam všeobecných pracovných pozícií nadefinovaných v systéme.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Adresář při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Adresář, je-li nastaveno Uspořádání klasické.