Adresár osôb - záložka Prílohy

Záložka umožňuje k aktuálnemu záznamu zo záložky Zoznam zobrazovať zoznam všetkých s ním súvisiacich dokumentov evidovaných v agende Dokumentov, pridávať ďalšie, prípadne väzby na ne rušiť. Vďaka tejto vlastnosti potom môžete rýchlo na jednom mieste získať kompletný prehľad o všetkej dokumentácii týkajúcej sa daného záznamu. Tu napr. kompletná obchodná korešpondencia, zmluvy a pod. Ďalší výklad a ďalšie príklady využitia Dokumentov viď kap. Vecný obsah, základné pojmy - Dokumenty.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, rovnaké a boli podrobne popísané v kap. Záložka Prílohy - všeobecne.