Overovanie IČ DPH v systéme VIES - všeobecne

Systém VIES je webová služba Európskej komisie pre overovanie IČ DPH pre účely DPH, ktorý umožňuje dopytovať sa a overovať tak platnosť IČ DPH.

Implementácia v systéme ABRA Gen: