Věcný obsah, jak začít - skupina Adresář

Teorie týkající se agend skupiny Adresář byla pro větší přehlednost rozdělena do následujících kapitol: