Predchodcovia a nasledovníci firiem

V praxi dochádza často k tomu, že údaje o jednotlivých firmách je potreba v čase meniť a to niekedy aj zásadným spôsobom. Pritom je ale potreba, aby údaje na dokladoch vystavených na "starú" firmu zostali nezmenené. Keďže ako bolo zmienené v úvodnej kap. údaje firmy na dokladoch sa nijako nezapamätávajú, ale zapamätáva sa len odkaz na ňu do adresára, je v takej situácii potreba v adresári záznam "starej" firmy zachovať, pritom si ale pamätať, ktorá firma patrí ku ktorej.