Bankové výpisy (BV)

Agenda bankových výpisov v sebe spája knihu výpisov z banky a všetky funkcie pre opravy, zadávanie, väzby na platené doklady atď.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Banka pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Banka, ak je nastavené Usporiadanie klasické.