Platobné príkazy (PLP)

Agenda obsahujúca ostré platobné príkazy zadané v systéme. Agenda platobných príkazov v sebe spája knihu vytvorených platobných príkazov a všetky funkcie pre prácu s nimi.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Banka pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Banka, ak je nastavené Usporiadanie klasické.