Bankové reporty

Agenda umožňuje obstarávať rôzne prehľady zo skupiny Banka.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Banka pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Banka, ak je nastavené Usporiadanie klasické.