Uzávierka bankových účtov

Vykoná uzávierku zvolených bankových účtov za zvolené obdobie. Tzn. uzavrie bankové účty, vypočíta počiatočný stav pre nasledujúce obdobie a pre bankové účty, pre ktoré je to potrebné, vygeneruje kurzové rozdiely.

Alebo uskutoční, prípadne zruší medzičasovú uzávierku k zadanému dátumu, tzn. vygeneruje, prípadne zruší kurzové rozdiely bankových účtov ku konkrétnemu dátumu.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Banka pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Banka, ak je nastavené Usporiadanie klasické.