Medzičasová uzávierka bankových účtov k dátumu

Ak v 1. kroku Sprievodcu uzávierkou bankových účtov vyberiete akciu Vykonať medzičasovú uzávierku bankových účtov k dátumu a zadáte dátum a prípadnú poznámku, tak po stlačení tlačidla Ďalší nasledujú ďalšie kroky sprievodcu: