Homebanking - ovládače (drivery)

Ovládače teda drivery pre Homebanking sa konfigurujú v definícii vlastných bankových účtov v agende Bankové účty v subzáložke Homebanking.

Funkciou ovládačov nie je nič iné ako prevod elektronických výpisov z účtu do systému ABRA Gen a generovanie elektronických platobných príkazov. Bankové ovládače dodávané k systému ABRA Gen sprostredkovávajú kontakt medzi systémom ABRA Gen a programom samotnej komunikácie s bankou (bankovým klientom). V nasledujúcich kapitolách uvedieme stručný prehľad dodávaných ovládačov pre niektoré banky. A to v dvoch pohľadoch:

Dále viz Banka obecně - Homebanking a Co je třeba k provozu banky a homebankigu.