Homebanking - prehľad podľa ovládačov

Táto kapitola obsahuje súhrnné informácie ovládačov homebankingu pre Česko a Slovensko (všetky ovládače sú dodávané v oboch lokalizáciách). Pokiaľ je to potrebné, existuje pre niektoré z uvedených ovládačov i odkaz do samostatnej kapitoly, kde je jeho podrobnejší popis.

Zoznam bankových klientov, prípon, formátov atď. tu uvedený si nekladie nárok na úplnosť, tzn. môže existovať napr. nejaký ďalší tu neuvedený bankový klient, s ktorým bude príslušný ovládač tiež uspokojivo pracovať.

V praxi sa stáva, že banka zmení formát svojho ovládača bez toho, aby to dala na vedomie svojim klientom a výrobcom aplikácií, tým pádom ovládač dodávaný v rámci verzie danú zmenu nezohľadní. Preto ak máte s niektorým ovládačom problémy, ktorý predtým bez problémov fungoval, obráťte sa na technickú podporu systému ABRA Gen. Presne špecifikujte nielen používaný ovládač, ale i banku a bankového klienta (tzn. názov verzie). Aktualizovaný súbor ovládača je totiž možné dodať i bez nutnosti update celého systému ABRA Gen.