Bankové účty - Záložka HomeBanking

Záložka umožní nastaviť pre aktuálny bankový účet zo záložky Zoznam homebankingový driver (ovládač) a nakonfigurovať ho na preberanie bankových výpisov z elektronickej podoby a vytváranie platobných príkazov do elektronickej podoby. Ak má účet ovládač pre homebanking nastavený, je možné pre neho v agendách bankových výpisov a platobných príkazov využívať funkcie pre elektronickú komunikáciu s bankou.

Záložka zobrazuje informácie o aktuálne zvolenom ovládači:

Názov Popis
Ovládač Zobrazenie mena ovládača, ktorý ste pre daný účet vybrali funkciou Pripojiť, viď ďalej.
Súbor Zobrazení cesty k súboru, kde sa daný ovládač nachádza.
Verzia Zobrazenie verzie ovládača.
ID Vnútorná identifikácia ovládača.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam plus ďalšie funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Pripojiť F2 -

Funkcia umožní k aktuálnemu bankovému účtu zo záložky Zoznam pripojiť zodpovedajúci bankový ovládač na prevádzkovanie homebankingu pre tento účet. Po stisku funkce program nabídne seznam ovladačů, které máte instalovány v podadresáři HomeBank v adresáři, kde máte instalován systém ABRA Gen. Ide o súbory s príponou HBD (HomeBankingDriver). Sú vytvorené všeobecne - je možné ich napísať takmer v ľubovoľnom vývojovom prostredí (C, C++, VB, VisualFoxPro, ...).

Odpojiť F8 - Funkcia umožní odpojiť dosiaľ pripojený ovládač. Použijete napr. v prípade, že banka zmenila bankový ovládač a potrebujete pre daný účet nastaviť iný a pod.
Parametre F4 -

Slúži na samotnú konfiguráciu zvoleného ovládača.

Okrem iných parametrov ide hlavne o nastavenie ciest k súborom na vstupné operácie (načítanie bankových výpisov), resp. ciest pre výstupné operácie (na ukladanie generovaných súborov platobných príkazov).

Pre väčšinu ovládačov ďalej platí, že v nastaveniach ich parametrov je možné zadať príkazy, ktoré sa vykonajú pred vstupnou operáciou (importom) alebo po výstupnej operácii (exporte). Pre ovládače, pri ktorých možno definovať príkaz, ktorý sa má vykonať po vykonanom exporte platobného príkazu, je možné používať nasledujúce parametre:

%1 = kompletní název vygenerovaného souboru (včetně cesty i přípony)
%2 = pouze cesta k vygenerovanému souboru (adresář)
%3 = pouze název souboru (včetně přípony)
%4 = název souboru bez přípony
%5 = pouze přípona souboru

Niektoré z konfiguračných údajov ovládačov nastavovaných v tejto funkcii sú nevyhnutné a bez ich správneho nastavenia nie je možné homebanking zdarne prevádzkovať.

Konkrétní konfigurace ovladačů je zpravidla pro každou banku jiná, přičemž mnohdy záleží na konkrétním provedení programu pro danou banku, proto jsou jednotlivé ovladače a jejich parametry popsány zvlášť v samostatné kap. Homebanking - Přehled podle ovladačů.

V editačnom režime sú navyše k dispozícii štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch. Všeobecné zásady pre editáciu v číselníkoch viď kap. Editácia záznamov v číselníkoch.