Žiadosti platobných príkazov

Agenda žiadostí o vygenerovanie ostrých platobných príkazov. Agenda žiadostí platobných príkazov v sebe spája knihu požiadaviek na vytvorenie platobného príkazu a všetky funkcie pre prácu s nimi.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Banka pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Banka, ak je nastavené Usporiadanie klasické.