Časový plán

Agenda umožňuje zobrazovať si časové plány podľa zadaných aktivít a obstarávať rôzne prehľady.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté časti: Tabuľka Gantt diagram

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky CRM či Projektové řízení při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky CRM či Projektové řízení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Ide o nástroj, ktorý je možné použiť na zobrazovanie aktivít a na ďalšiu prácu s nimi. Agenda Časový plán je v podstate len iným pohľadom na už existujúce aktivity. A to jednak vo forme tabuľky (v subzáložke Tabuľka), tak vo forme diagramu (v subzáložke Gantt diagram).

Môže slúžiť napr. na zobrazovanie vyťaženosti jednotlivých pracovníkov (rolí) a na rýchle vyhľadanie voľného času pre naplánovanie servisného zásahu. Môže sa ale využívať aj iným spôsobom, napr. na blokovanie firemných vozidiel, rokovacích miestností či iných zdrojov (projektory, …).

Vzhled vašich časových plánů je možné definovat pomocí funkce Definice pohledů v menu Nastavení této agendy. Podrobnejšie viď Nadefinovanie definícií pohľadov. Každá definícia pohľadu o. i. určuje, aké roly (resp. ich aktivity z vybraných radov aktivít) sa majú v pláne aktuálne zobrazovať a aký má byť časový interval denného zobrazenia (po 1/2 hodine, po hodine, po dvoch, ...). Po vytvorení definícií pohľadov si potom v lište, umiestnenej v hornej časti pracovnej plochy časového plánu, v poli Definícia zvolíte, ktorá definícia pohľadu sa má v pláne aktuálne zobraziť, a v navigátore pre voľbu časového úseku zvolíte, k akému dátumu a v akom časovom intervale (deň/týždeň/mesiac). Podrobnejšie viď Voľba aktuálneho zobrazenia a pravidlá zobrazovania. V zobrazenom pláne môžete jednotlivé udalosti (aktivity) nielen prehliadať, upravovať, presúvať či mazať, ale môžete rovno odtiaľ i zadávať nové, a to i metódou drag-and-drop. Viac viď Funkcie k agende Časový plán. Pokiaľ neexistuje žiadna definícia pohľadu alebo ak nie sú do danej definície vybrané žiadne roly, nie je v pláne zobrazené nič a nie je možné do neho ani nič pridávať. Okrem nadefinovaných pohľadov sa môže v pláne vyskytnúť i pohľad dočasný, a to pri využití plánu v kombinácii s projektovým riadením. Viac viď funkcia Naplniť.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).