Adresáti kampaní

Agenda je v podstate pohľadom na adresátov všetkých kampaní.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Ochrana dát

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky CRM pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky CRM, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v dokladových agendách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Ide o výpis adresátov zadaných v záložke Údaje adresátov jednotlivých kampaní. V záložke Zoznam uvidíte adresátov vybraných podľa obmedzujúcich podmienok zadaných v záložke Obmedzenie. Záznamy tu nie je možné zadávať, opravovať ani mazať. Prípadné požadované úpravy sa vykonávajú priamo opravou príslušných adresátov v agende Kampane. Zmena stavu oslovenia adresátov sa vykonáva realizáciou kampane v rámci spustenia kampane, príp. v agende Spracovanie kampaní.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).